Arhiv Vododvod Petkovec

** 01VMVodovod Rovte-Petkovec PGD-DOP1_Splet.pdf  131  Kb
** 02SIT-rovte-sek-dec-2017-PGD-0-VS Rovte-5000_Splet.pdf  658  Kb
**** Galerija slik  
** Izracun_sec_vodi_Rovte_Petkovec.pdf  38  Kb
** Nacrt_sekundarni_vod_2017.jpg  23414  Kb
** Nacrt_sekundarni_vod_2017.png  24038  Kb
** Nacrt_sekundarni_vod_2017_S.jpg  10962  Kb
** Nacrt_sekundarni_vod_2017_S.png  6782  Kb
** Odgovor_Mervar_Vododvod_20190206.pdf  28  Kb
** Opis_nacrta-vodovoda.doc  21  Kb
>> Sestanek20160520  
>> Slike_nacrta_Vododvod_Petkovec_2013  
** Vodovod_Petkovec_nacrt_2013_1.png  5583  Kb
** Vodovod_Petkovec_nacrt_2013_2.png  6855  Kb
** Vodovod_Petkovec_skica_26_5_2016.png  2019  Kb
** Vodovod_petkovec_nacrt_predlog.jpg  102845  Kb
** Vodovod_petkovec_nacrt_predlog_m.jpg  5065  Kb
** Vodovod_petkovec_nacrt_predlog_s.jpg  30046  Kb
** Vodovod_predlogi_variante_opombe1.pdf  29  Kb
** Zapis_sestanek_2012_02_28_Obcina_logatec.pdf  18  Kb
** racun_voda_oct_2010.png  2435  Kb
** racun_voda_sep_2010a.png  2575  Kb